Yabancı Dil

Yabancı Dil

Yabancı Dil

Okulumuzda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren
temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin arkadaşlarıyla
iletişime girerek, dinleyerek, konuşarak, uygulayarak tüm zeka alanlarını geliştirmek temel hedefimizdir.

Bu bağlamda öğretmenlerimiz “InService Training” (Hizmet içi eğitim) almışlardır.
5.sınıf (15+3) saat
6.sınıf 10 saat
7.sınıf 8 saat
8.sınıf 8 saat
İngilizce göreceklerdir.

Öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri öğretmenleri gözetiminde ailelerine sunarlar.